Cennik

Biuro stosuje ceny umowne uzgadniane ze zleceniodawcą. Wysokość opłaty zależy od zakresu wykonywanych usług a także od ilości i rodzaju dokumentów księgowanych w ramach obsługi.

W celu skalkulowania orientacyjnej ceny usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

1.Forma prawna:


2. Zasady rozliczania:


3. Rodzaj prowadzonej działalności:


4. Płatnik VAT:


5. Transakcje zagraniczne:


6. Liczba osób zatrudnionych:


7. Przybliżona ilość dokumentów księgowych w miesiącu:
Faktury sprzedaży:
Faktury zakupu:
Wyciągi bankowe:
Dokumenty kasowe:
8. Dodatkowe uwagi lub wymagania:
Imię, nazwisko i/lub nazwa firmy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail: