Oferta

Biuro w ramach zawartej umowy zajmuje się kompleksową obsługą zleceniodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji rachunkowej, zobowiązań podatkowych, zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto zleceniodawca uzyskuje możliwość porad podatkowych oraz pełnomocnictwa doradcy podatkowego przed organami skarbowymi.
Istnieje możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio w siedzibie zleceniodawcy lub przesyłki drogą elektroniczną.

Usługi mogą być wykonywane również metodą on-line, przy wykorzystaniu e-platformy komunikacyjnej.


W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in.:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • ustalanie Zakładowego Planu Kont
 • dekretacja i bieżace ewidencjonowanie dokumentów źródłowych
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • uzgadnianie sald rozrachunkowych, kontrola płatności
 • obsługa pracowników
 • rozliczanie właścicieli
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP
 • rozlicznia z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

 • ewidencje przychodów i kosztów
 • ewidencje środków trwałych
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników i rozliczenie właścicieli
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego.

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo - płacowa.

 • sporządzanie list płac oraz pasków wynagrodzeń
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przekazywanie droga elektroniczną dokumentów do ZUS
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń
 • nadzór nad dokumentacją kadrową

Doradztwo podatkowe.

 • udzielanie porad podatkowych, optymalizacja podatkowa
 • sporządzanie opinii w sprawach podatkowych
 • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawach podatkowych oraz skarg
  do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi

Outsourcing usług księgowych.

 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków i innych instytucji finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowywanie go do wymogów controlingu oraz prawa podatkowego
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych
 • przygotowywanie i przeprowadzanie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych (przekształcenia spółek, łączenie i dzielenie spółek, aporty)